Hidroizolații

terase, fundații, subsoluri, piscine, poduri și pasaje

Termeni uzuali și definiții hidroizolații

Aderenţa totală - mod de aplicare a unei membrane sau structuri hidroizolante prin sudură sau lipire continuă, omogenă pe întreaga suprafaţă.

Armare (strat/straturi de armare) - materiale sub formă de împâslituri (voaluri), folii, ţesături, plase, care se includ în structura internă a membranelor hidroizolante sau care întăresc straturile hidroizolante din mase omogene cu aplicare peliculară.

Autoprotecţie (membrane sau structuri hidroizolante autoprotejate) – protecţie cu materiale minerale (granulate sau în paiete), folii sau pelicule aplicate în procesul de fabricaţie pe faţa superioară a membranelor hidroizolante sau materiale hidroizolante (membrane sau pelicule) rezistente la factorii de mediu prin natura componentelor din care sunt fabricate.

Difuzie (strat difuzie) - strat cu rol de repartizare uniformă şi migrare a vaporilor de apă.

Etanşeitate - termen generic ce defineşte impermeabilitatea construcţiilor (părţi şi elemente de construcţii) împotriva apei şi/sau a umidităţii, care cuprinde şi domeniul hidroizolaţiilor la clădiri.

Hidroizolaţie - structura etanşă, continuă şi omogenă de protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor apei şi/sau a umidităţii naturale a mediului.

Independent sau flotant - mod de aplicare fără aderenţă la suport a unei folii, foi, membrane sau structuri hidroizolante.

Membrane (membrane hidroizolante) - termen generic ce defineşte totalitatea materialelor hidroizolante sub formă de foi groase ambalate în suluri.

Semiaderent - mod de aplicare a unei folii, foi, membrane sau structuri hidroizolante prin lipire în puncte, benzi (fâşii) continui sau discontinui, întrun procent stabilit.

Sistemul IPT - sistem de apreciere calitativă globală pe criterii şi niveluri de performanţă a structurilor hidroizolante, ce cuprinde: I-impermeabilitatea la apă; P-rezistenţa Ia perforare (statică şi dinamică); T-comportamentul la temperaturi ridicate.

Strat de separare (desolidarizare) - folie sau foaie aplicată flotant între diverse substructuri ale structurilor termohidroizolante sau aplicată sub stratul de protecţie grea, cu rol de a împiedica aderenţa şi/sau rol de protecţie.

Strat de desolidarizare - strat din foaie, folie, împâslitură etc. intercalat între alte straturi ale structurii termohidroizolante cu rol de a împiedica aderenţă şi/sau de protecţie.

Suport – termen ce defineşte natura suprafeţei pe care se aplică hidroizolaţia.

Terase utilitare -  termen ce defineşte categoria teraselor ce comportă funcţiuni utilitare în exploatare: terase circulabile pietonal (terase de acces şi/sau flux pietonal, cu utilizare redusă sau intensă); terase carosabile (terase apte accesului şi parcajului auto); terase cu utilitate multiplă (mixte).

Terase necirculabile cu structură hidroizolantă autoprotejată - terase pe care nu se circulă sau cu circulaţie ocazională, dirijată, care au ca strat superior al structurii hidroizolante o membrană hidroizolantă autoprotejată (pentru acces ocazional se prevăd zone special întărite şi marcate ce comportă o circulaţie uşoară).

Terase necirculabile cu protecţie suplimentară grea – terase pe care nu se circulă sau cu circulaţie ocazională (peste structura hidroizolantă se prevede protecţie grea din pietriş, dale sau şapă).

Terase ranversate – terase pe care nu se circulă, cu structuri termohidroizolante inversate (termoizolaţia lestată este pozată peste structura hidroizolantă aplicată direct pe elemental structural suport).